Smart CV BASIC

1. Struktura

Przejdź na stronę Smart CV i przyjrzyj się jego strukturze. Poza kilkoma kolorowymi boksami nic tam jeszcze nie ma, gdyż należy odpowiednio skonfigurować i dodać treści. Po prawej stronie zobaczysz czerwony prostokąt. Kliknij w znajdujący się tam odnośnik, aby w 10 krokach uzupełnić swoje Smart CV.

cv-free-10-krokow

Kiedy wykonasz już wszystkie czynności, twoje Smart CV będzie wyglądało tak jak przygotowane przez nas testowe Smart CV.

Na potrzeby tej instrukcji ponumerujemy poszczególne boksy Smart CV:

e-cv-free-struktura

Wyjaśnienie poszczególnych elementów widocznych na pierwszym screenie:

1. Zdjęcie

2. Imię i nazwisko oraz opcjonalnie stanowisko/branża

3. Zakładka CV

4. Zakładka portfolio

5. Zakładka kontakt

6. Social media

Aby skonfigurować poszczególne elementy Smart CV, przejdź do panelu administracyjnego do zakładki Wygląd > Ustawienia Smart CV.

ustawienia screen

Jeśli nie wiesz, jak się zalogować do panelu administracyjnego Smart CV przejdź do zakładki FAQ i przeczytaj punkt (11).

2. Konfiguracja strony głównej

Przykładowy wygląd strony głównej:

struktura

Przejdź do panelu administracyjnego do zakładki Wygląd > Ustawienia Smart CV. Znajdują się tam 2 zakładki, gdzie dokonasz ustawień poszczególnych elementów strony głównej.

W zakładce „Smart CV W 10 KROKACH” (dalej: zakładka A) znajdują się podstawowe ustawienia niezbędne do uruchomienia Smart CV.

W zakładce „USTAWIENIA ZAAWANSOWANE” (dalej: zakładka B) znajduje się reszta opcji.

Zdjęcie: przejdź do zakładki A do kroku 3. Wgraj swoje zdjęcie adekwatne do charakteru strony. Kieruj się tymi samymi zasadami jak przy wyborze zdjęcia do klasycznego CV. Maksymalny rozmiar zdjęcia wynosi 1 MB.

Imię i nazwisko: w zakładce A uzupełnij pole kroku 1 i 2. Dodatkowo w zakładce B w polu 4 i 5 określ wielkość czcionki imienia i nazwiska.

Stanowisko/branża:  w zakładce A uzupełnij krok 4.

Opis: w zakładce A uzupełnij krok 5.

Numer telefonu: w zakładce A uzupełnij krok 6.

Adres e-mail: w zakładce A uzupełnij krok 7.

Social media: przejdź do zakładki B do pozycji F, aby ustawić ikony oraz adresy internetowe do swoich profili na portalach społecznościowych. Masz do dyspozycji 4 boksy. Zachęcamy do ustawienia przynajmniej jednej ikony i adresu do swojego profilu na GoldenLine lub LinkedIn. Jeśli nie chcesz się chwalić pracodawcy żadnymiz wymieniowych profilami, wybierz z listy pozycję „Nic” a w polu „Adres profilu” wpisz slesz („/”). Możesz wgrać własną ikonę. W tym celu przygotuj plik o wymiarach min. 45px x 45px z przezroczystym tłem.

Ustawienia dodatkowe

Domyślna zakładka: odnajdź pole 1 w zakładce B. Zdefiniuj, która zakładka ma być domyślnie wyświetlana po wejściu na adres twojego Smart CV.

Kolory: w zakładce B w różnych polach możesz ustawić własne kolory poszczególnych elementów.

Favicon: odnajdź pole o tej nazwie w zakładce B polu 2. Możesz dodać  tam własny favicon w formacie pliku ICO, wymiary min. 16px x 16px.

 

Stopka strony: pole o tej nazwie znajdziesz w zakładce B w polu 3. Możesz ustawić tekst w stopce strony np. „Jan Kowalski © 2014” lub „Wszelkie prawa zastrzeżone„.

3. Tworzenie CV

Aby dodać element do CV trzeba utworzyć wpis w zakładce Wpisy. Takim elementem może być np. 1 pozycja doświadczenia zawodowego lub 1 pozycja wykształcenia.

Każdy wpis musi należeć przynajmniej do jednej kategorii. Posiadasz już 2 kategorie: CV i Portfolio, które możesz zobaczyć w zakładce Wpisy > Kategorie. Zobaczysz tam także 2 podkategorie dla kategorii CV: Wykształcenie i Doświadczenie zawodowe.

Dla każdej kategorii i podkategorii zdefiniuj kolory i ikony . Dobierz te rzeczy umiejętnie aby twoje CV wyglądało po prostu dobrze.

cv-free-ustawienia-2

cv-free-ustawienia-4

Przypuśćmy, że chcesz zaprojektować Smart CV na wzór klasycznego CV (określić tylko wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności). W tym celu wykonaj poniższe czynności.

Przejdź do zakładki Wpisy > Dodaj nowy, aby dodać poszczególne elementy do Wykształcenia i Doświadczenia zawodowego.

Element pozycji wykształcenia lub doświadczenia zawodowego = 1 wpis

Każdy wpis musisz zaszeregować do kategorii CV oraz podkategorii Wykształcenie lub Doświadczenie zawodowe.

Dodaj nowy wpis:

– w polu „tytuł” wpisz nazwę uczelni lub firmy,

– poniżej podaj rok rozpoczęcia i zakończenia pracy w danej firmie lub nauki w określonej szkolenie/uczelni,

– podaj kierunek studiów lub stanowisko pracy,

– w polu „treść” możesz opcjonalnie dodać kilka szczegółów, np. wyjazd w ramach programu Erasmus, tytuł pracy dyplomowej, zaangażowanie w kole naukowym/organizacji studenckiej, zakres obowiązków w pracy lub realizowane projekty.

– zaznacz kategorię główną CV oraz podrzędną Wykształcenie lub Doświadczenie zawodowe.

Aby do CV dodać umiejętności przejdź do zakładki Wygląd > Widgety i przeciągnij widget „Umiejętności” na pole sidebar „Zakładka CV”.

wigety

Za pomocą tego widgetu w ciekawy sposób zaprezentujesz poziom swoich umiejętności z jakiekolwiek dziedziny. Nazwę zakresu umieść w polu tytułu. Dla każdej umiejętności z danego zakresu określ poziom  w (%) oraz kolor paska.

widget4

Po zapisaniu zmian, uzyskasz taki efekt:

e-cv-free-widget-umiejetnosci

4. Tworzenie portfolio

Postępuj tak samo, jak w przypadku tworzenia elementów CV:

1 element portfolio = 1 wpis.

W zakładce Wpisy > Kategorie masz już kategorię Portfolio. Możesz utworzyć podkategorie dla tej kategorii, aby w zakładce podzielić swoje zdjęcia lub grafiki na działy.

Dodaj nowy wpis:

– w polu „tytuł” wpisz nazwę elementu portfolio, np. nazwa szkolenia, które przedstawia załączone zdjęcie lub nazwa projektu strony internetowej, którą reprezentuje załączony screenshot,

– w polu „treść” możesz opcjonalnie dodać kilka szczegółów nt. danego przedsięwzięcia,

– dodaj obrazek wyróżniający (ikonę wpisu) – plik może mieć rozmiar max. 1MB,

– zaznacz kategorię główną Portfolio oraz opcjonalnie utworzoną przez ciebie kategorię podrzędną.

5. Ustawienia zakładki Kontakt

Przejdź do panelu administracyjnego Wygląd > Ustawienia Smart CV do zakładki B do pozycji E. Znajdziesz tam 2 ważne opcje:

– Formularz kontaktowy: dzięki niemu określisz czy chcesz wyświetlić go w tej zakładce,
– Mapa Google: zdecyduj czy pokazać w tej zakładce mapkę Google Maps,

Adres na podstawie którego będzie wyświetlana mapa Google, należy wpisać w zakładce A w kroku 8. Wystarczy wpisać samo miasto i ulicę bez szczegółowych numerów.

Dane, które podasz w ustawieniach w zakładce A, tj. numer telefonu i adres e-mail zostaną wyświetlone w zakładce kontakt.

Dodatkowo, możesz dodać do tej zakładki widget z QR kodem, który będzie zawierał twoje dane personalne i kontaktowe.

W tym celu przejdź do zakładki Wygląd > Widgety i przenieś widget „QR Code” na pole sidebaru „Zakładka kontaktu”.

widget2widget3

Nie musisz wypełniać wszystkich pól np. tych związanych z dokładnym adresem zamieszkania.Wystarczy, że podasz imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.


Copyright © 2019 · Smart MBC by ANW
x